• 1
  • 2
  • 3
  • standee rollup
  • gia mang nhen
Bán standee Hà Nội
Bán standee Hà Nội
Standee hay còn gọi là giá chữ x, giá x, kệ chữ x, khung chữ x, chân chữ x, standee cuốn, banner cuốn, giá cuốn
Quầy bán hàng di động hay còn gọi là booth quảng cáo
Quầy bán hàng di động hay còn gọi là booth quảng cáo
Quầy bán hàng di động hay còn gọi là( Booth quảng cáo, Bàn sampling booth)Quầy bán hàng di động được làm bằng nhựa dẻo màu trắng cao cấp rất chắc chắn bởi nhờ các khe trên dưới thành bục bàn, và dưới bàn được chia thành 2 ngăn để bàn
Go Top